estimated value

  1. takdir olunan değer
  2. tahmin edilen değer
  3. keşif bedeli