ethnic group

  1. budun: özel bir kültürü paylaşan, aynı ırka/millete mensup toplum.