1. (a) daha/henüz … iken, tam o anda/sıra(da)/zamanda, tam bu/o esnada.
    She left even as you came:
    Tam siz geldiğiniz zaman o çıkmıştı. (b) tıpkı, aynen, tam.
    Do even as I do: Tıpkı benim gibi yap.
    even as he had wished: Tam istediği gibi.