1. Zarf ergeç, eninde sonunda, (en) sonunda, âkibet, nihayet, günün birinde, ileride.