every other

 1. -aşırı, bir atlayarak, her ikinci.
  every other day: gün aşırı, iki günde bir.
  every other person:
  her iki kişiden biri.
  to write on every other line: satırları bir atlayarak yazmak.
 2. … aşırı, her iki … de bir.
  every other day: gün aşırı, iki günde bir.
günaşırı
gün aşırı
iki günde bir