bir belgenin aslı gibi sureti İsim
aslının aynı gibi suret