executor nominate

bir vasiyeti infaz için birini atamak Fiil