1. İsim sök(ül)me, çek(il)me, çek(il)ip çıkar(ıl)ma.
  the extraction of a tooth.
 2. İsim soy, asıl, menşe.
  An American of German extraction: Alman asıllı bir Amerikalı.
  of foreign
  extraction: yabancı menşeli.
  He is of Spanish extraction: Aslen İspanyoldur.
 3. İsim öz, hulâsa, çıkarılan şey.
Ham petrol çıkarımı (NACE kodu: 06.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ham petrol çıkarımı (NACE kodu: 06.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Turba çıkarımı (NACE kodu: 08.92) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tuz çıkarımı (NACE kodu: 08.93) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
maden çıkarma
diş çekme