Gerçeği görmemezlikten gelmiyelim = Şunu kabul edelim ki … = Şurası muhakkak ki …
görünüşte, ilk bakışta, görünüşe/zevahire göre.
On the face of it his evidence is false.