factors'act

  1. bir mal veya mala ait mülkiyeti kanıtlayan belgeleri uhdesinde bulunduran bir mümessilin onların sahibiymiş
    gibi hareket etmesini sağlayan kanun