fail to meet one's obligations

  1. Fiil yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak