failure of evidence

hiçbir kanıt bulunmaması veya kanıtların tamamıyla yetersiz olması durumu