1. donuk, sönük, soluk.
  faint colors. The colors became more faint as the sun set.
 2. zayıf, hafif, belirsiz, müphem.
  We could see a faint outline of trees through the fog. faint idea.
  a faint voice/sound. a faint smile.
 3. başı dönen, bayılmak üzere olan, zayıf, bitkin, dermansız, takatsiz, güçsüz.
  I feel faint.
  to
  be faint with hunger: açlıktan bayılacak hale gelmek.
  to grow faint(er): zayıflamak, zayıf düşmek.
 4. yüreksiz, cesaretsiz, korkak, ürkek.
  a faint attempt.
  faint heart never won fair lady
  a.s.
  Cesaret edemeyen kadın kalbini kazanamaz.
 5. çok küçük/ufak, zerre (kadar), cüz'î.
  I haven't the faintest idea what you're talking about: Söylediklerin
  hakkında zerre kadar fikrim yok.
 6. bayılmak.
  faint away: bayılmak, kendinden geçmek.
  a fainting fit: baygınlık.
 7. (a) solmak, soluklaşmak, parlaklığını kaybetmek, (b) cesaretini kaybetmek, maneviyatı kırılmak.
 8. baygınlık, bayılma.
  a dead faint: ölü gibi baygın olma.
  She fell down in a faint: Düşüp bayıldı.
sönmek Fiil
fenalık gelmek Fiil
baygınlık geçirmek Fiil
uvunmak Fiil
fenalaşmak Fiil
bayıltmak Fiil
fenalaştırmak Fiil
çekingen
korkak
mahcup
cesaretsiz
över gibi konuşarak (aslında) kötülemek/zemmetmek.