falling leaf

  1. İsim yaprak düşüşü: düşen yaprak gibi yana sallantı yaparak yükseklik kaybetme.