falling leaf

  1. Noun yaprak düşüşü: düşen yaprak gibi yana sallantı yaparak yükseklik kaybetme.