familiar spirit

  1. İsim tanıdık/dost ruh: bir kimseye yardım eden/muzahir olan ruh.
  2. İsim ruh çağırana gaipten haber veren ruh.