1. İsim hızlı taşıt youlu: hızlanıp öndeki taşıtı geçmek için ayrılan yol şeridi.
  2. İsim hızlı yaşam: hareketli, başarılı, çok masraflı yaşayış.
tercihli yol