1. İsim zengin, siyasî partilere yardım eden zengin kişi.
  2. İsim kodaman, nüfuzlu/yüksek mevki sahibi kimse.
  3. İsim kendini beğenmiş/halinden memnun/uyuşuk kimse.