1. utanmak, mahcup olmak, küçük düşmek, yerin dibine geçmek.