1. (iltihaplı/cerahatli) yara.
  2. iltihaplanmak, irinlenmek, cerahatlanmak.
    Neglected wound festered and became very painful.
  3. yara açma(k), yara(yı) az(dır)mak.
  4. çürü(t)mek, tefessüh etmek, küflenmek, kok(ut)mak, taaffün et(tir)mek.
  5. (içine) dert olmak, acısını unutmamak, kuruntu etmek.
    Resentment festered his heart.
işlemek Fiil
yara işlemek Fiil