field staff

  1. dış hizmette çalışan kadro (bir işletmenin merkezinden uzakta çalıştırdığı kişiler
  2. dış hizmette çalışan personel