finger- post

parmak şeklinde işaret levhası. İsim
(birşeyin anlaşılmasını sağlayan) kılavuz, rehber. İsim