bir işi bitirmek Fiil
bir işi sona erdirmek Fiil
birinin işini bitirmek Fiil