1. pharaoh
mongoose
prickly pear
whipcord

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Eski Mısır ... verilen unvan