fire hazard

yangın tehlikesi yaratan şey/yer. İsim