bir paragrafın birinci satırını içerlek yazmak Fiil
ateş hattında/ileri hatta bulunan, hemen savaşa/hizmete hazır.
first-line troops. Sıfat
çok önemli, üstün nitelikli. Sıfat