adı ve soyadı
teklifsiz telefon edebilme durumunda olmak Fiil