1. Sıfat ateş hattında/ileri hatta bulunan, hemen savaşa/hizmete hazır.
    first-line troops.
  2. Sıfat çok önemli, üstün nitelikli.
teşhis sonrası uygulanan ilk tedavi İsim, Tıp
birinci basamak tedavi İsim, Tıp
(askerlik) seçkin asker takımı