1. uyuşmak, anlaşmak, kaynaşmak.
    He doesn't fit in with another group.
uymak Fiil
aykırı düşmemek Fiil