1. İsim flaş-çakan: foto flaşını ve diyaframı beraberce çalıştıran düzen.
flaş-çakan: foto flaşını ve diyaframı beraberce çalıştıran düzen. İsim