1. kusur, noksan(lık), eksiklik, sakatlık, zaaf, ayıp.
  Vanity was the great flaw in his character. There's
  a flaw in this cloth.
 2. hata, adlî bir belgeyi hükümsüz kılan yanlışlık.
  The flaws in this contract.
 3. yarık, çatlak, rahne.
  A flaw in the dish caused it to break.
 4. çatla(t)mak, yar(ıl)mak, sakatla(n)mak, kusurlu/eksik göstermek.
 5. İsim
  windflaw ile ayni anlama gelir. bora, kısa süreli şiddetli rüzgâr (ekseriya ânî yağışla beraber).
 6. İsim kısa süreli soğuk/sert hava.
 7. İsim ânî öfke/kızgınlık, tehevvür, feveran.
mantık hatası İsim
trajedi kahramanının karakterindeki kusur.
bir pencere camındaki çatlak
vasiyetnamedeki bir eksiklik
düşünce hatası İsim
birinin karakterindeki kusur