fly the coop

  1. (hapisten vb.) kaçmak, firar etmek.
  2. sıvışmak, kaçmak, tüymek,
    argo cızlamı çekmek.