follow no preconcerted plan

  1. Fiil önceden tasarlanmış bir plan izlememek
  2. Fiil önceden hazırlanmış bir plan izlememek