1. yapmak, yerine getirmek, icra/ifa etmek, yapıp bitirmek, (işi) sonuna kadar götürmek.
    He followed
    his orders to the point: Aldığı emirleri harfiyen yerine getirdi.