1. İsim vaftiz kurnası.
  2. İsim (bilhassa Katolik kilisesinde) içinde kutsal su bulunan kap, maşrapa, tas.
  3. İsim lambanın gaz haznesi.
  4. İsim çeşme.
  5. İsim kaynak, köken.
  6. İsim
    fount ile ayni anlama gelir. (belirli cins ve boyda) hurufat takımı.
belirli bir cins ya da boyda hurufat takımı
değişmez aralıklı yazıyüzü Bilgi Teknolojileri
İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi Özel Isim, Siyasi Partiler
İBDA-C Özel Isim, Siyasi Partiler
eşaralıklı yazıyüzü Bilgi Teknolojileri
dış çizgili yazıyüzü Bilgi Teknolojileri
orantılı yazıyüzü Bilgi Teknolojileri
hurufat takımı
aynı genişlikteki matbaa harfleri İsim
yanlış takımdan harf. İsim
yanlış takımdan harf
  1. cast iron

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kalıp içinde ... demir, pik