for the occasion

belli bir olay için çıkarılan kanun
denk gine getirmek Fiil