force of character

başkalarına karakterinin gücüyle hâkim olmak Fiil