forced labour

  1. İsim, Hak ve Özgürlükler zorla çalıştırma
  2. angarya