forest floor

  1. İsim orman toprağı: bitki artıklariyle zenginleşmiş toprak.