forest tent caterpillar

  1. İsim orman tırtılı
    (Malacossoma disstria): turuncu renkli larvası orman ağaçlarının yapraklarını mahveden bir tür tırtıl.