forfeit one's driving licence

  1. Fiil sürücü ehliyetini kaybetmek
  2. Fiil sürücülük ehliyetini elinden almak