formal notice

taahhüdünün feshine dair resmi bildirisi
borçluya (ödemesi için) yapılan ihbar
borçluya (ödemesi için) yapılan resmi ihbar