formal notice

  1. ihtar
  2. protesto
  3. ültimatom
taahhüdünün feshine dair resmi bildirisi
borçluya (ödemesi için) yapılan ihbar
borçluya (ödemesi için) yapılan resmi ihbar