1. Zarf hemen, derhal, derakap, gecikmeden, vakit geçirmeden.
Komisyonu durumdan derhal haberdar ederler