forward deal

  1. standart bir mal türünü gelecekte belli bir fiyattan almak ya da satmak için sözleşme
(Br) vadeli muamele