1. İsim, Medeni Hukuk vakıf
 2. İsim temel, taban, kaide.
  The foundation of a house.
  lay the foundation: temel atmak.
  A building
  must be laid on a firm foundation.
 3. İsim dayanak, esas, (manevî) temel, mesnet.
  The moral foundation of society. foundation of democracy. The
  report was completely without foundation.
 4. İsim kurma, tesis etme.
 5. İsim kuruluş, teessüs.
  The foundation of the university took place over 200 years ago.
 6. İsim bağış, teberru, vakıf.
 7. İsim bağış/teberru alan kurum, evkaf.
 8. İsim makyaj altı (krem vb.).
  foundation cream: pudraaltı (krem).
 9. İsim
  foundation garment ile ayni anlama gelir. korse, kadın vücuduna şekil veren iç çamaşır.
 10. İsim (tek kişi ile oynanan iskambil oyununda) temel kart.
vakıf yöneticileri İsim
azınlık vakıfları İsim, Hukuk
kazıklı radye temel İsim, İnşaat
vakıfname
mülhak vakıf İsim, Hukuk
baret temel İsim, İnşaat
geçimini bir hayır kurumunca sağlamak Fiil
asılsız olmak Fiil
inşaat temeli
hayırseverlik kuruluşu
vakıf kfı
hayır müessesesi
Toplum Gönüllüleri Vakfı Özel Isim
vakıf kültür varlığı İsim
temelsiz Sıfat
vakfın sona ermesi İsim
icareteynli vakıf İsim, Hukuk
Avrupa Kültür Vakfı (Cenevre'de , Avrupalılık bilincini yaymaya yönelik vakıf
avrupa kültür vakfı
Avrupa Vakfı
burs ilan etmek Fiil
vakıf kurucu üyeleri İsim
asılsız olmak Fiil
yol temeli
İnsani Yardım Vakfı Özel Isim, Kurum İsimleri
düşünsel temel İsim, Felsefe
temel atmak Fiil
radye temel İsim, İnşaat
Mehmetçik Vakfı Özel Isim, Kurum İsimleri
tek ayaklı temel İsim, İnşaat
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
mukataalı vakıf İsim, Hukuk
sağlam temel üstünde
kazık temel İsim, İnşaat
özel vakıf kfı
özel vakıf İsim
vakıf üniversitesi İsim, Eğitim
vakfın amacı İsim
birine vakıftan düzenli yardım etmek Fiil
radye temel İsim, İnşaat
zengin varlıklı vakıf
Rockefeller vakfı
emin temel
kabuk temel İsim, İnşaat
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı (SYDV) İsim, Kurum İsimleri
sağlam temel
şerit temel, sürekli temel İsim, İnşaat
vakum kazıklı temel, vakumlu temel İsim, İnşaat
kuruluş tarihi
Türkiye Maarif Vakfı Özel Isim, Kurum İsimleri
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Özel Isim
Türk Demokrasi Vakfı Özel Isim
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) İsim
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Özel Isim
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Türk Eğitim Vakfı Özel Isim
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Özel Isim
Türk Dış Ticaret Vakfı Özel Isim
Türk Kalp Vakfı Özel Isim
Türkiye İnfertilite Vakfı Özel Isim
Türkiye Bilişim Vakfı Özel Isim
mesnetsiz
vakıf malları İsim
vakıf varlıkları İsim
temel kirişi İsim, İnşaat
temel taşı
vakıf kurulu
vakıf kfı kurulu
hayır müessesesi
vakfiye İsim
vakıf senedi İsim
kuruluş yıldönümü
kanunla kurulan vakıf İsim, Hukuk
vakıf yöneticileri İsim
TOHAV Özel Isim, Kurum İsimleri
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
foundation ile ayni anlama gelir. korse, kadın vücuduna şekil veren iç çamaşır.
bir ailenin kurulması
bir evin temelinin atılması
bir evin temel inin atılması
temel kazık İnşaat
vakıf kfı okulu
vakıf okulu
Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
cins bir atın babası/ceddi.
temel plağı İsim, İnşaat
(a) temel taşı, bir binanın temeline törenle konulan taş, (b) esas, temel, dayanak.
vakıf üniversitesi İsim, Eğitim
payanda duvarı
vakıf kfıın geliri
vakfın geliri
burs vermek Fiil
bir binanın temelini atmak Fiil
temel taşı oturtmak Fiil
temel taşı koymak Fiil
toplumun temellerini sarsmak Fiil
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Özel Isim, Kurum İsimleri
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Özel Isim
avrupa bilim vakfı
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Özel Isim
TİHV Özel Isim, Kurum İsimleri
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)
Türk Tanıtma Vakfı Özel Isim
Türkiye Diyanet Vakfı Özel Isim
TÜSEV Özel Isim, Kurum İsimleri
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Özel Isim
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimi İsim, Kurum İsimleri