1. (a) (a) uyuşturucu madde etkisiyle) şiddetli taşkınlıklar yapmak, zaptolunmaz coşkunlular göstermek,
    hezeyana gelmek, (b) çıldırmak, aklını kaçırmak, sapıtmak.
  2. İsim çılgınlık, taşkınlık, sapıklık, delice/çılgınca hareket/davranış.
birinin tepesini attırmak Fiil
birini delirtmek Fiil
çılgınlık, taşkınlık, sapıklık, delice/çılgınca hareket/davranış. İsim