1. vergi mükellefinin gelirinin üzerinden gelir vergisi ödenmeyen kısmı
(Br) vergi muafiyeti tanınan ücret cetveli