freedom of choice

  1. seçme özgürlüğü
  2. İsim tüketicilerin fiyat düzeylerinden ve gelirlerinden başka bir sınırlama ile bağlı olmamaları
  3. piyasada oluşan fiyatlara ve sahip oldukları gelir hacmine göre tüketicilerin diledikleri malı satın alabilme serbestisi
  4. ihtiyar
  5. seçim serbestisi