müşteriyle direkt temas halinde olan Sıfat, İşletme
cephe muhabiri
cephe hattı askeri
ön cephe
cephe
cephe hattı